BẢNG GIÁ XE MÁY SẢN XUẤT LẮP RÁP TRONG NƯỚC

(Giá tham khảo tháng 1/2007)

Hãng

Tên xe

Giá xe (đồng)

Honda

Wave Alpha mới

12.900.000

Wave RS

14.900.000

Wave RSV

16.900.000

Wave 1

11.900.000

Future Neo (đĩa)

22.500.000

Future Neo (cơ)

21.500.000

Future Neo GT

24.000.000

Honda Spacy 102

30.800.000

Click

25.500.000

Super Dream mới

15.900.000

Super Dream Deluxe

16.900.000

Suzuki

Smash (đĩa)

14.990.000

Smash (cơ)

14.200.000

Viva (đĩa)

21.500.000

Viva (cơ)

20.500.000

Shogun R

22.500.000

Amity 125

25.500.000

Yamaha

Sirius mới (cơ)

15.500.000

Sirius mới (đĩa)

16.500.000

Jupiter MX RC

24.000.000

Jupiter MX (đĩa)

22.600.000

Jupiter MX (cơ)

21.600.000

Nouvo Limited

25.500.000

New Amore (cơ)

17.000.000

Mio Ultimo

18.000.000

Mio Classico

21.000.000

Exciter 135

27.500.000

Exciter RC 135

28.900.000

VMEP

Magic 110 RR

14.900.000

Magic 110 R

13.900.000

Magic 110

12.900.0000

Magic II

13.900.000

Angel II (cơ)

11.600.000

Angel II (đĩa)

12.300.000

Excel 150

32.900.000

Excel II

42.000.000

Attila (đĩa)

24.900.000

Attila (cơ)

22.900.000

Attila Victoria (đĩa)

27.900.000

Attila Victoria (cơ)

25.900.000

Sanda Boss

9.300.000

Amigo II

9.500.000

Salut

9.900.000

Haesun

Kee Way

22.000.000

Venus

25.000.000

Queen

21.500.000

Smile

21.000.000

FG

21.000.000

Daehan

Xe số

Smart 1

17.500.000

Smart 3.1

17.000.000

Sunny 1+2

18.000.000

Daehan 150

21.000.000

Union 125

17.500.000

Union 150

29.000.000

Sunny 3

23.000.000

Union I 150

35.000.000

Daehan II

10.600.000

Daehan 2

10.500.000

Daehan Super

8.650.000

Daehan Super 2

8.850.000

Daehan Nova 100

10.100.000

Daehan Nova 110 (2 đèn)

12.200.000

Daehan Nova 110 (1 đèn)

12.700.000

Daehan Nova 110R

12.200.000

Daehan Nova 110L

11.900.000

Hoa Lâm

Zing

54.000.000

Solona

50.000.000

Jockey

31.500.000

Vivio

26.000.000

XO

26.000.000

Dance 100

12.300.000

Dance 110D

13.700.000