| Tiếng Việt |  English |  Liên hệ |     Chào mừng Quý vị đến với Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp của Bộ Giao thông vận tải về hàng rào kỹ thuật trong thương mại.

  Trang chủ  
Thông tin về VP TBT
  Chức năng, nhiệm vụ  
  Cơ cấu, tổ chức
  Địa chỉ văn phòng TBT
Mạng lưới TBT
Hoạt động thông báo
Hoạt động hỏi đáp
Văn bản pháp quy
Văn bản sắp ban hành
Các hoạt động khác
Tra cứu văn bản TBT
Bộ Giao thông vận tải
Cục Đăng kiểm
Cục đường sông
Cục đường bộ việt nam
Cục Hàng Hải Việt nam
Cục Hàng không VN

Tìm kiếm
www www.tbt-bgtvt.vn

Home >> Chức năng, nhiệm vụ Chức năng,Nhiệm vụ:

Chức năng:
-Thực hiện nghĩa vụ  của Việt Nam về TBT đối với các nước thành viên WTO trong lĩnh vực giao thông vận tải.
- Hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước các vấn đề có liên quan đên TBT  trong lĩnh vực giao thông vận tải.
- Chủ trì hoặc tham gia rà soát, xây dựng các văn bản pháp qui kĩ thuật, soát xét, chuyển đổi tiêu chuẩn ngành, tiêu chuẩn Việt Nam thành qui chuẩn kĩ thuật hoặc tiêu chuẩn ngành thành tiêu chuẩn Việt Nam.

Nhiệm vụ:
- Nhiệm vụ thông báo:
+ Thực hiện nhiệm vụ thông báo cho văn phòng TBT Việt Nam theo nghĩa vụ của Việt Nam  trong lĩnh vực giao thông vận tải theo qui định.
+ Thông báo cho các cơ quan soạn thảo văn bản pháp qui kĩ thuật thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải những yêu cầu liên quan đến TBT và những yêu cầu của các bên liên quan.

-
Nhiệm vụ hỏi đáp:
+ Nhận và trả lời các câu hỏi, thông tin liên quan đến TBT từ Văn phòng TBT Việt Nam và từ các tổ chức, cá nhân liên quan trong và ngoài nước.
+ Gửi về Văn phòng TBT Việt Nam và các cơ quan thông báo và Điểm hỏi đáp của các nước các câu hỏi hoặc đề nghị cung cấp tài liệu về TBT có liên quan đến hoạt động của Bộ Giao thông vận tải.
+ Tiếp nhận các thông báo của các nước thành viên WTO do Văn phòng TBT Việt Nam gửi đến để gửi các bên liên quan trong vòng 24 giờ ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo.

- Nhiệm vụ rà soát, sửa đổi, xây dựng các qui chuẩn kĩ thuật; soát xét,  chuyển đổi tiêu chuẩn ngành, tiêu chuẩn Việt Nam thành qui chuẩn kĩ thuật hoặc tiêu chuẩn ngành thành tiêu chuẩn Việt Nam.

- Các nhiệm vụ khác:
+ Nghiên cứu để đảm bảo hoạt động về TBT có hiệu quả.
+ Tham gia hoạt động quốc tế về TBT.
+ Đề xuất phương án xử lý các ý kiến đóng góp của các nước thành viên  WTO về TBT với Bộ Giao thông vận tải.
+ Phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn, đào tạo về TBT.
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do  Bộ Giao thông vận tải phân công.


 

Tìm kiếm tin trong ngày

Chức năng, nhiệm vụ

 

Số lần truy cập:
5751692

TIN MỚI


Thông tư số 30/2023/TT-BGTVT ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện giao thông đường sắt.
3/1/2024
Dự thảo Thông tư Quy định về việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt
26/7/2023
Ban hành 03 Quy chuản kỹ thuật quốc gia về linh kiện, thiết bị của phương tiện giao thông đường sắt
17/4/2023
Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GTVT được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa
2/2/2023
Thừa nhận giấy chứng nhận, kết quả đánh giá sự phù hợp cấp cho xe cơ giới theo các Điều ước quốc tế
2/1/2023

Liên kết các website


Thông tin mới
Giá xe máy tham khảo
Giá ô tô sx trong nước tham khảo
Giá ô tô nhập khẩu tham khảo

VĂN PHÒNG TBT BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Địa chỉ: 18 Đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại:04-7684838 ,Fax:04-7684840 , Email:tbtbgtvt@vr.org.vn